Kjøp overspenningsvern her!
raycap-vector-logo

Erfaren leverandør

Vi har i en årrekke representert Raycap som en produsent av komponenter for beskyttelse mot overspenning. Mange mennesker er ikke klar over at lynnedslag og overspenning er en av de største truslene vi har mot tap av verdier og eiendom. Som et resultat av denne trusselen er det behov for kontinuerlig forbedring av overvåkningssystemer og vern i våre anlegg. Raycap har flere tiår med erfaring med å skape gode produkter som beskytter mot nettopp dette.

overspenningsvern-alle

Viktigheten av overspenningsvern:

  • Med overspenningsvern avledes den store energimengden eller den høye spenningen som kan oppstå til jord.
  • Dersom overspenningen er sterk nok vil faren for enpolet jordfeil øke, og faren for brann og berøringsfare stiger.

 Overspenning kan dannes ved:

  • feil i strømforsyningsnettet.
  • sikringsbrudd.
  • start/stopp av elektriske motorer, heiser etc.
  • bryterkoblinger.

Vi har alt du trenger innen overspenningsvern